Krásný Dvůr

oficiální webová prezentace státního zámku

10. 9. 2016 se uskuteční první letošní Krásnodvorský koncert pozdního léta. Srdečně vás zveme na nádhernou hudbu uskupení Motus Harmonicus. Čeká nás Luciferův pád.

Zavřít
 • Zámek Krásný Dvůr

 • Nádvoří se vstupní branou

 • Černínská knihovna

 • Zámek Krásný Dvůr

 • Velká louka

 • Mílová cesta v parku

nejnovějsí aktuality a zprávy

Jablečný den

Tradiční akce Jablečný den na zámku Krásný Dvůr proběhne v sobotu 1. 10. 2016 od 10.00 hodin do 17.00 hodin již po šesté. Můžete se těšit na dvě hudební skupiny s vlastní tvorbou Apple band a Strašlivá podívaná. Představí se dřevěné divadlo a Divadlo Kamila Kouly. Vystoupí sokolník Pavel a kejklíři, Koňský dvorec Chmelištná předvede svoje dovednosti a umění. Bude se soutěžit o nejlepší jablečné produkty. Děti se mohou těšit na různé atrakce a dětské prohlídky zámku. Je připraven i další kulturní program.

Zámek Krásný Dvůr vyhlašuje soutěž o nejkrásnější rukodělný výrobek s jablečnou tématikou. Výrobky do této soutěže můžete přihlašovat průběžně na pokladně zámku nejpozději do 30. září, v den konání akce 1. 10. ještě do 9.30 hodin. Poté proběhne prodejní výstava těchto výrobků a výtěžek bude poskytnut jako příspěvek na dětský příměstský tábor na zámku v roce 2017.  

 Vstupné: 60,- Kč dospělí, 30,- Kč děti do 15 let

 


Akce

10 zář
Koncert

Krásnodvorský koncert pozdního léta - Motus Harmonicus

 • Krásný Dvůr ()
 • 10. 9. 2016 –10. 9. 2016
 • 19.00
24 zář
Koncert

Krásnodvorský koncert pozdního léta - Edita Adlerová

 • Krásný Dvůr ()
 • 24. 9. 2016 –24. 9. 2016
1 říj
Oživlé památky

Jablečný den

 • Krásný Dvůr ()
 • 1. 10. 2016 –1. 10. 2016
 • 10.00–16.00

Zprávy

Nabídka zaměstnání

30. 8. 2016

Hledáme nového kolegu či kolegyni do našeho kolektivu.

Hradozámecká noc 2016 ve Středočeském, Ústeckém a Karlovarském kraji

20. 8. 2016

Velkolepá slavnost hradů a zámků vypukne poslední srpnovou sobotu. Ve středních Čechách se zapojí osmnáct památek, na Ústecku deset a na Karlovarsku Bečov a Kynžvart. Středobodem Hradozámecké noci bude hrad Karlštejn – středisko Lucemburského roku 2016. Hradozámeckou noc pořádá Národní památkový ústav již po sedmé, letos se koná na 96 památkách v celém Česku.

Tipy na výlet

 • Dětanský chlum se nachází zhruba 12,5 km jižním směrem od Krásného Dvora u obce Dětaň. Přírodní rezervace Dětanský chlum jsou teplomilné doubravy na jižní straně kopce Chlum. Její rozloha je 35,6 ha a ochrana byla vyhlášena roku 1967. Půda je vysychavého, hlinito-kamenitého vulkanického původu. Náhorní plošina a jižní svah Chlumu (kóta 517 m) nad obcí Dětaň, jižně od Nepomyšle. Tato rezervace na lesní půdě je zajímavá rovněž výskytem mnoha lesních druhů teplomilných živočichů. Žije zde množství druhů brouků střevlíků, tesaříků, nosatců. Z dalších živočichů jsou zde běžní například pavouci, ploštice a sarančata. Z plazů zde byl zjištěn výskyt ještěrky obecné. Roste zde květena typická pro zdejší půdu. Hlavní dřeviny jsou dub zimní, dub žlutavý a dub mnohoplodý. Z bylin prvosenka jarní, mochna bílá, jaterník podléška, hrachor jarní, plicník úzkolistý a několik druhů kavylů, bělozářka větvitá, lilie zlatohlávek, náprstník velkokvětý, třemdava bílá, skalník celokrajný a koniklec luční.

 • Rubín (352 m n. m.) je vrch v Čeradické plošině v severozápadních Čechách nad vsí Dolánky. Vrch Rubín se nachází 5,5 km východním směrem od Krásného Dvora v těsné blízkosti obce Dolánky. Jde o významné místo pravěkého a raně středověkého osídlení, které je chráněno jako kulturní památka. Čedičový vrch třetihorního stáří se zvedá nad pravým břehem Doláneckého potoka o více než 80 metrů a od severu a západu tak tvoří výraznou krajinnou dominantu. Rubín je hodnotným stanovištěm teplomilné květeny. Na přelomu 19. a 20. století zde v řadě menších lomů probíhala těžba čediče. Rubín byl cílem zájmu amatérských archeologů již v 19. století. Bylo doloženo osídlení od neolitu (lineární kultura), trvající i v dalších obdobích, s výjimkou pozdní doby laténské a římské. Znovu byl Rubín osídlen až Slovany ve starší době hradištní. Fragmenty opevnění z různých starších dob (kultura řivnáčská, únětická, halštatská) dokládající strategický význam vrchu ve středním Poohří.

 • Obec Mašťov se nachází asi 7 km západním směrem od Krásného Dvora. Nejstarší historicky doložená zmínka o Mašťově pochází z první poloviny 12. století, kdy dal kníže Soběslav I. mašťovský újezd jako výsluhu Milhostovi. Ten je tak prvním známým držitelem Mašťova. Jeho syn, Milhost ml. z Mašťova, Město mašťovroku 1191 požádal opata Erkenberta z cisterciáckého kláštera ve Valdsasích o vyslání skupiny mnichů, kteří by v Mašťově založili nový klášter a pomohli kultivovat zdejší kraj. Cisterciáci přišli již na jaře příštího roku. Ihned po příchodu byli Milhostem štědře obdarováni - získali celkem 15 českých vesnic, 2 dvorce a důchod z tržního místa.

Další památky v okolí