Krásný Dvůr

oficiální webová prezentace státního zámku

Vážení a milí, dne 11. 8. 2016 bude zámek veřejnosti uzavřen z důvodu přerušení dodávky elektřiny. Přijeďte si k nám užít Dvorské slavnosti Jana Rudolfa 30. července 2016. Těšíme se na vás též jakýkoli jiný otevírací den.

Zavřít
 • Zámek Krásný Dvůr

 • Nádvoří se vstupní branou

 • Černínská knihovna

 • Zámek Krásný Dvůr

 • Velká louka

 • Mílová cesta v parku

nejnovějsí aktuality a zprávy

Nabízíme prostory k celoročnímu pronájmu, vhodné k zařízení kavárny či sezónního občerstvení. Volné ihned. Bližší informace pro zájemce na tel.: 724 323 427 nebo email: hofmanova.michaela@npu.cz 


Akce

30 čvc
Netradiční prohlídka

Dvorské slavnosti Jana Rudolfa

 • Krásný Dvůr ()
 • 30. 7. 2016 –30. 7. 2016
 • 10.00–18.00
21 srp
Pro děti

Trampoty čertíka Culínka

 • Krásný Dvůr ()
 • 21. 8. 2016 –21. 8. 2016
 • 15.00–16.00
27 srp
Netradiční prohlídka

Hradozámecká noc

 • Krásný Dvůr ()
 • 27. 8. 2016 –27. 8. 2016
 • 20.00–1.00

Tipy na výlet

 • Přírodní rezervace Dětanský chlum jsou teplomilné doubravy na jižní straně kopce Chlum. Její rozloha je 35,6 ha a ochrana byla vyhlášena roku 1967. Půda je vysychavého, hlinito-kamenitého vulkanického původu. Náhorní plošina a jižní svah Chlumu (kóta 517 m) nad obcí Dětaň, jižně od Nepomyšle. Tato rezervace na lesní půdě je zajímavá rovněž výskytem mnoha lesních druhů teplomilných živočichů. Žije zde množství druhů brouků střevlíků, tesaříků, nosatců. Z dalších živočichů jsou zde běžní například pavouci, ploštice a sarančata. Z plazů zde byl zjištěn výskyt ještěrky obecné. Roste zde květena typická pro zdejší půdu. Hlavní dřeviny jsou dub zimní, dub žlutavý a dub mnohoplodý. Z bylin prvosenka jarní, mochna bílá, jaterník podléška, hrachor jarní, plicník úzkolistý a několik druhů kavylů, bělozářka větvitá, lilie zlatohlávek, náprstník velkokvětý, třemdava bílá, skalník celokrajný a koniklec luční.

 • Rubín (352 m n. m.) je vrch v Čeradické plošině v severozápadních Čechách nad vsí Dolánky, 4 km severovýchode od Podbořan v okrese Louny. Jde o významné místo pravěkého a raně středověkého osídlení, které je chráněno jako kulturní památka. Čedičový vrch třetihorního stáří se zvedá nad pravým břehem Doláneckého potoka o více než 80 metrů a od severu a západu tak tvoří výraznou krajinnou dominantu. Rubín je hodnotným stanovištěm teplomilné květeny. Na přelomu 19. a 20. století zde v řadě menších lomů probíhala těžba čediče. Rubín byl cílem zájmu amatérských archeologů již v 19. století. Bylo doloženo osídlení od neolitu (lineární kultura), trvající i v dalších obdobích, s výjimkou pozdní doby laténské a římské. Znovu byl Rubín osídlen až Slovany ve starší době hradištní. Fragmenty opevnění z různých starších dob (kultura řivnáčská, únětická, halštatská) dokládající strategický význam vrchu ve středním Poohří.

 • Nejstarší historicky doložená zmínka o Mašťově pochází z první poloviny 12. století, kdy dal kníže Soběslav I. mašťovský újezd jako výsluhu Milhostovi. Ten je tak prvním známým držitelem Mašťova. Jeho syn, Milhost ml. z Mašťova, Město mašťovroku 1191 požádal opata Erkenberta z cisterciáckého kláštera ve Valdsasích o vyslání skupiny mnichů, kteří by v Mašťově založili nový klášter a pomohli kultivovat zdejší kraj. Cisterciáci přišli již na jaře příštího roku. Ihned po příchodu byli Milhostem štědře obdarováni - získali celkem 15 českých vesnic, 2 dvorce a důchod z tržního místa.

Další památky v okolí